Välj språk:
Välj språk:

Modern produktion

Vi har gjort stora investeringar i våra produktionsanläggningar för att säkerställa hög kvalitet på produkterna och leverans i rätt tid. Autoform använder beprövad och flexibel produktionsutrustning som noggrant styrs med avancerade datorsystem.

Försäljning:

63 % bagagerumsmattor
20 % takboxar
17 % underleverantörsprodukter

Marknad:

Exportandel 80 %

Produktionsarea:

8 600 kvm

Årlig kapacitet:

700 000 bagagerumsmattor
50 000 takboxar